Sanofi

vagas-no-grupo-sanofi

پیشرو در بهداشت و درمان جهانی با تمرکز بر نیازهای بیماران.

سنوفی یک شرکت جهانی علوم زیستی است که متعهد به ارتقای دسترسی به بهداشت و درمان و پشتیبانی و خدمت‌رسانی به مردم در سراسر زنجیره سلامت است. سنوفی ابداعات علمی تبدیل به راهکارهای سلامت از پیشگیری تا درمان می‌کند. بیش از ۱۱۰هزار نفر در سنوفی برای ایجاد تغییر در زندگی روزانه بیماران و توانمندسازی ایشان برای لذت بردن از یک زندگی سالم‌تر تخصیص داده‌شده‌اند.

مسئولیت سازمان

  • رویکرد ما

در سنوفی ما به طور خستگی‌ناپذیر برای بهبود سلامتی و کیفیت زندگی مردم در سراسر دنیا تلاش می‌کنیم. ما با کارکنان بااستعداد همواره از طریق توسعه درمان‌های پیشگیری و معالجه کننده بیماری‌ها و بهبود دسترسی به بهداشت و درمان تلاش کرده‌ایم تا عامل ایجاد سلامتی باشیم.

همچنین ما اطمینان داریم راهی که ما برای مشارکت در ارتقای سلامتی داریم تنها یک راه است و آن قابلیت تداوم و متعهد بودن به طور هم‌زمان است. ما متقاعد شده‌ایم که هرکدام از ما دارای یک الزام هستیم و آن بهتر کردن دنیا به عنوان جای بهتری برای نسل‌های بعدی است.

  • ارتقای دسترسی به بهداشت و درمان

همه روزه ۱۱۰هزار کارمند سنوفی در جستجوی ارتقای زندگی مردم در هر کجا که باشند از طریق گسترش دسترسی به بهداشت و درمان و توسعه راهکارهای نوآورانه‌ای که نیازهای بیماران را برآورده سازد هستند.

دسترسی به مراقبت: دسترسی به بهداشت و درمان باکیفیت دور از دسترس یک‌سوم از مردم جهان است. ما این موضوع را مسئولیت خود می‌دانیم که اطمینان یابیم که تا بیشترین حد ممکن از بیماران دارای دسترسی به داروها، واکسن‌ها و همه زنجیره سلامت هستند.

امنیت بیمار: ما داروها، واکسن‌ها و راهکارهای نوآورانه درمانی برای بیماران سراسر دنیا تأمین می‌کنیم. اطمینان از امنیت ایشان یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های ما در کارهای روزمره‌مان است.

  • همکاری با یکدیگر

مردان و زنان سنوفی محرک‌های اصلی عملکرد کسب و کار ما هستند و بهروزی آن‌ها برای موفقیت ما حیاتی است.

تفاوت: ما تفاوت‌ها را به عنوان فرصتی برای توسعه راهکارهای خلاقانه برای دستیابی بهتر به نیازهای بیماران و سهامدار پذیرا هستیم.

نیروی کار و توسعه مسیر شغلی: چالش ما آماده‌سازی موفقیت‌آمیز هر یک از افراد در رویارویی با تغییرات سریع بخش بهداشت و درمان و فضای رقابتی شدید است.

  • فعالیت اخلاقی

نظر به وجود مطالعات بالینی، شرکت بالاترین استانداردهای اخلاقی را از طریق فرایندهای تحقیق و توسعه قابل‌اعتماد و توسعه مستمر یکپارچگی و شفافیت کسب و کار، حفظ می‌نماید.

  • حفظ محیط‌زیست

سنوفی به واسطه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، مدیریت آب و ضایعات و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی مراقب سیاره زمین است.