کالوریس

calorease

تركيبات حاوي كالوريس باعث افزايش سلامت بدن در ارتباط با كاهش وزن و افزايش فراهمي زيستي از طريق اثر بر چربي غذا و كلسترول، تري گليسيريد و سطح انسولين عمل مي كند.

كالوريس FBCx

  • بالا بردن كاهش وزن از طريق پيشگيري از جذب چربي
  • كاهش فراهمي زيستي چربي موجود در غذا (جذب چربي موجود در غذا و دسترسي به بافت ها)
  • كاهش نسبت HDL / LDL و ميزان كلسترول
  • كاهش ميزان تري گليسيريد
  • بهبود مقاومت به انسولين

برخلاف بسياري از تركيبات كمك رژيمي اين تركيب كاملاً فاقد ماده محرك است كه در نتيجه به سلامت قلب كمك مي كند. اين تركيب قابليت ۹ بار باند شدن با چربي و نهايتاً حذف چربي از فرآورده هاي غذايي تا ۵۰۰ كالري در روز دارا مي باشد. اين تركيب منبع طبيعي دارد كه در تمامي تحقيقات و مطالعات كلينيكال به اثبات رسيده است.

در بخشي از تركيبات رژيمي كاهش وزن، تمرينات منظم بدني كمك به رسيدن به هدف را تسريع مي بخشد.

ميزان مصرف :

۲ قرص با مصرف منظم غذاي حاوي چربي، ۳ مرتبه در ۱ روز مصرف شود.

مصرف روزانه ۶gr كالوريس روزانه توانايي باند و حذف چربي تا ۵۰۰ كالري در روز را دارا مي باشد.

رژيم غذايي توصيه شده در هنگام مصرف كالوريس :

هيچ برنامه غذايي خاص يا رژيم غذايي خاصي همراه با مصرف كالوريس توصيه شده است.

بيشتر مردم روزانه حدود ۱۰۰gr چربي در غذا مصرف مي كنند و مصرف روزانه ۶ عدد كالوريس در ۳ وعده غذايي با اين ميزان چربي در نظر گرفته شده است.

 

وب سایت http://www.calorease.com