جینکوسان

gincosan

جینکوسان 

عصاره استاندارد شده جینکوبیلوبا GK 501

 برگهای جینکوبیلوبا در ماه ژوئن جمع آوری و سپس خشک می شوند.

تهیه عصاره جینکوبیلوبا (GK 501) فرایند زمانبری است. برگ ها به عنوان ماده اولیۀ تهیه عصاره، در ماه ژوئن هر سال جمع آوری می گردند. برای تهیه ۱ کیلوگرم عصاره، ۵۰ کیلوگرم برگ جینکوبیلوبا مورد نیاز است.

-فرایند استاندارد سازی قبل از تولید عصاره آغاز می شود. برگ های جینکوبیلوبا مورد کنترل های ماکروسکوپی و میکروسکوپی، آزمون خلوص و آنالیز اجزاء تشکیل دهنده قرار می گیرند.

-سپس برگ ها خرد شده و مواد مؤثره توسط حلال های گوناگون استخراج می شوند. آنگاه عصاره استریل و خشک می گردد.

– مادۀ موثره عصارۀ جینکوبیلوبا به دقت استاندارد می گردد، زیرا تنها در گذر از آزمونهای گوناگون و مستمر، می توان اطمینان حاصل نمود که محصولی که وارد بازار می گردد همواره از کیفیت و کارایی یکنواخت و بالایی برخوردار است.

– عصارۀ استاندارد شده GK 501 جینکوبیلوبا حاوی ۲۴% گلیکوزید جینکوفلاون و ۶% ترپن لاکتون (جینکولید A٬C,B و بیلوبالید) می باشد. این تناسب با ۸/۲۸ میلی گرم جینکوفلاون و ۲/۷ میلی گرم ترپن لاکتون در هر کپسول برابر است. مواد تشکیل دهنده عصاره توسط کروماتوگرافی مایع با فشاربالا (HPLC) و کروماتوگرافی گازی (GC) شناسایی می گردند.

– دوز روزانه مؤثر برای GK 501 عصاره جینکوبیلوبا ۱۲۰ میلی گرم در روز است. ۲ کپسول جینکوسان حاوی دوز روزانه مؤثر جینکوبیلوبا می باشد.

ساده انگارانه است اگر تمرکز، یادگیری و تفکر صرفاً به صورت قابلیت های خدادادی بنگریم. باید دانست که کارآمدی آنها به میزان توجه و حافظه به عنوان دو کارکرد مهم مغزی بستگی دارد.

مغز انسان در هر ثانیه با هزاران ادراک گوناگون مواجه می گردد. چشمان ما رنگ ها و حرکات را می بینند، پوست ما فشار و دما را حس می کند و گوش ما صداها را می شنود.

طبیعی است که مغز توانایی جذب و پردازش همزمان تمام این ادراکات را ندارد زیرا این پردازش نیاز به تمرکز دارد. مشخص شده است که با افزایش هشیاری و قدرت پذیرش پیام، می توان به جهت دهی هدفمند ادراکات دست یافت.

هوايي تازه براي ذهن

حافظه و توجه، عملکرد های انتخابی مغز هستند و در صورت وجود یک محرک قدرتمند می توانند بسیار خوب وارد عمل شوند اما در زمان یادآوری، ناقص عمل می کنند و یا عملاً در طول زمان، محرک مورد نظر، به فراموشی سپرده شود. از سوی دیگر حافظه و توجه در مواجهه با عوامل مزاحم، دچار کاهش کارآمدی می گردند، به عنوان مثال وقتی شخصی بسیار خسته یا عصبی باشد به سختی می تواند در گذراندن یک آزمون یا امتحان تمرکز خود را حفظ نماید.

عوامل مختلفی نظیر استرس، سروصدا، خستگی، بی علاقگی، ترس و … می توانند باعث اختلال در عملکرد مغزی گردند.

اینجا فقط موضوع ظرفیت مناسب ذهنی جهت تمرکز و حافظه مطرح نیست برای استفاده کامل از ظرفیت ذهنی موجود، شرایط مساعد برای عملکرد مغز باید وجود داشته باشد.

۳ نکته باید مورد توجه قرار گیرد:

– عملکرد مغزی تنها از طریق تربیت ذهن، به صورت مطلوب باقی می ماند. فردی که از نظر ذهنی فعال است، تا جای ممکن مطالعه می کند و همیشه در جستجوی مطلبی جدید برای فراگیری است در حقیقت در حال انجام دائمی “ورزش ذهنی” است.

– آثار نامطلوب مثل سوء مصرف دخانیات یا الکل می تواند برای عملکرد مغزی خطرناک باشد.

– مغز به مقادیر کافی از مواد مغذّی و اکسیژن نیاز دارد تا حافظه و توجه را در مقابل آسیب ها محافظت نماید.

۲۵% اکسیژن جذب شده توسط بدن به مصرف مغز می رسد. حتی کاهشی اندک در میزان اکسیژن می تواند کارایی مغز را با مشکل مواجه ساخته و باعث پایین آمدن توجه و زوال حافظه گردد. در چنین شرایطی گردش مغزی بایستی افزایش یابد.

عصاره استاندارد شده جینکوبیلوبا (GK 501) گردش خون مغزی را افزایش می دهد. این اثر از طریق اتساع عروق خونی، افزایش پلاستیسیته گلبول های قرمز، اصلاح ویژگی های مربوط به جریان خون (وسیکوزیته) و کاهش تجمع پلاکتی به دست می آید.

عصاره استاندارد شده جینسِنگ (G 115) جذب اکسیژن توسط سلولهای مغزی را افزایش می دهد و همچنین موجب افزایش انعطاف پذیری سلولهای قرمز و در نتیجه تسهیل جریان خون مویرگ (Microcirculation) می گردد.

به علت ویژگی های گوناگون، جینکوسان باعث افزایش گردش خون مغزی شده و می تواند آثار مطلوبی روی مشکلاتی نظیر خستگی ذهنی، کاهش تمرکز و مشکلات حافظه به جا گذارد.

جینکوسان

کپسولی برای ارتقاء هشیاری، تمرکز و قدرت ذهنی

خواص درمانی

آثار عصاره های استاندارد شده موجود در جینکوسان که از برگ های درخت جینکوبیلوبا (عصاره GK 501) و ریشه های پاناکس جینسِنگ (عصاره G 115) بدست می آید هر یک مکمل دیگری هستند.

عصاره استاندارد شده جینکوبیلوبا (GK 501) دارای اثر مثبت روی گردش خون مغزی و مویرگ های مغزی (سرخرگی و سیاهرگی) است.

عصاره استاندارد شده جینسِنگ (G 115) آثار تحریکی روی عملکرد مغز و توانایی جذب اکسیژن موجود در خون توسط سلولهای مغزی دارد.